Loading...

San Antonio TX

var productTitle = ("Emergency Response Level 3 Annual Refresher — July 10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(!findTitle(productTitle, uniqueSeminarTitles)) uniqueSeminarTitles.push({"title": productTitle, "guid": generateGuid()}); var productTitle = ("Emergency Response Level 3 Initial Training — July 7-10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(!findTitle(productTitle, uniqueSeminarTitles)) uniqueSeminarTitles.push({"title": productTitle, "guid": generateGuid()}); var productTitle = ("24-Hour HAZWOPER Occasional Site Worker — July 7-9, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(!findTitle(productTitle, uniqueSeminarTitles)) uniqueSeminarTitles.push({"title": productTitle, "guid": generateGuid()}); var productTitle = ("DOT Hazmat Transportation Complete Certification — July 6, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(!findTitle(productTitle, uniqueSeminarTitles)) uniqueSeminarTitles.push({"title": productTitle, "guid": generateGuid()}); var productTitle = ("40-Hour HAZWOPER Initial Site Worker — July 7-10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(!findTitle(productTitle, uniqueSeminarTitles)) uniqueSeminarTitles.push({"title": productTitle, "guid": generateGuid()}); var productTitle = ("16 Hour HAZWOPER Upgrade — July 9-10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(!findTitle(productTitle, uniqueSeminarTitles)) uniqueSeminarTitles.push({"title": productTitle, "guid": generateGuid()}); var productTitle = ("8-Hour HAZWOPER Annual Refresher — July 10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(!findTitle(productTitle, uniqueSeminarTitles)) uniqueSeminarTitles.push({"title": productTitle, "guid": generateGuid()}); } function generateGuid() { var S4 = function() { return (((1+Math.random())*0x10000)|0).toString(16).substring(1); }; return (S4()+S4()+"-"+S4()+"-"+S4()+"-"+S4()+"-"+S4()+S4()+S4()); } function findTitle(title, arr){ for(var i = 0; i < arr.length; i++){ if(arr[i].title == title) return true; } return false; } function createSeminarDivs(){ for(var i = 0; i < uniqueSeminarTitles.length; i++) document.getElementById('eventsapp-product-container').innerHTML += '

' + uniqueSeminarTitles[i].title + '

' } function organizeSeminarsIntoDivs(){ for(var i = 0; i < uniqueSeminarTitles.length; i++){ var seminars = []; var productTitle = ("Emergency Response Level 3 Annual Refresher — July 10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(uniqueSeminarTitles[i].title === productTitle){ var startDate = new Date("07/10/2020 00:00:00"); var endDate = new Date("07/10/2020 00:00:00"); var registerByDate = (new Date(new Date("07/10/2020 00:00:00").setDate(startDate.getDate() - 10))); var id = 31400439218225; var price = '$' + (Number("")/100).toFixed(2); var compareAtPrice = Number("17500") == 0 ? "" : '$' + (Number("17500")/100).toFixed(2); var discountedMessage = compareAtPrice.length > 0 ? 'save $' + (Number("17500")/100 - Number("")/100).toFixed(2) + ' now' : ""; seminars.push({startDate, endDate, registerByDate, id, price, compareAtPrice, discountedMessage}); } var productTitle = ("Emergency Response Level 3 Initial Training — July 7-10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(uniqueSeminarTitles[i].title === productTitle){ var startDate = new Date("07/07/2020 00:00:00"); var endDate = new Date("07/10/2020 00:00:00"); var registerByDate = (new Date(new Date("07/07/2020 00:00:00").setDate(startDate.getDate() - 10))); var id = 31399445102641; var price = '$' + (Number("")/100).toFixed(2); var compareAtPrice = Number("62500") == 0 ? "" : '$' + (Number("62500")/100).toFixed(2); var discountedMessage = compareAtPrice.length > 0 ? 'save $' + (Number("62500")/100 - Number("")/100).toFixed(2) + ' now' : ""; seminars.push({startDate, endDate, registerByDate, id, price, compareAtPrice, discountedMessage}); } var productTitle = ("24-Hour HAZWOPER Occasional Site Worker — July 7-9, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(uniqueSeminarTitles[i].title === productTitle){ var startDate = new Date("07/07/2020 00:00:00"); var endDate = new Date("07/09/2020 00:00:00"); var registerByDate = (new Date(new Date("07/07/2020 00:00:00").setDate(startDate.getDate() - 10))); var id = 31399233323057; var price = '$' + (Number("")/100).toFixed(2); var compareAtPrice = Number("52500") == 0 ? "" : '$' + (Number("52500")/100).toFixed(2); var discountedMessage = compareAtPrice.length > 0 ? 'save $' + (Number("52500")/100 - Number("")/100).toFixed(2) + ' now' : ""; seminars.push({startDate, endDate, registerByDate, id, price, compareAtPrice, discountedMessage}); } var productTitle = ("DOT Hazmat Transportation Complete Certification — July 6, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(uniqueSeminarTitles[i].title === productTitle){ var startDate = new Date("07/06/2020 00:00:00"); var endDate = new Date("07/06/2020 00:00:00"); var registerByDate = (new Date(new Date("07/06/2020 00:00:00").setDate(startDate.getDate() - 10))); var id = 31399022264369; var price = '$' + (Number("")/100).toFixed(2); var compareAtPrice = Number("32500") == 0 ? "" : '$' + (Number("32500")/100).toFixed(2); var discountedMessage = compareAtPrice.length > 0 ? 'save $' + (Number("32500")/100 - Number("")/100).toFixed(2) + ' now' : ""; seminars.push({startDate, endDate, registerByDate, id, price, compareAtPrice, discountedMessage}); } var productTitle = ("40-Hour HAZWOPER Initial Site Worker — July 7-10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(uniqueSeminarTitles[i].title === productTitle){ var startDate = new Date("07/07/2020 00:00:00"); var endDate = new Date("07/10/2020 00:00:00"); var registerByDate = (new Date(new Date("07/07/2020 00:00:00").setDate(startDate.getDate() - 10))); var id = 31398534610993; var price = '$' + (Number("")/100).toFixed(2); var compareAtPrice = Number("62500") == 0 ? "" : '$' + (Number("62500")/100).toFixed(2); var discountedMessage = compareAtPrice.length > 0 ? 'save $' + (Number("62500")/100 - Number("")/100).toFixed(2) + ' now' : ""; seminars.push({startDate, endDate, registerByDate, id, price, compareAtPrice, discountedMessage}); } var productTitle = ("16 Hour HAZWOPER Upgrade — July 9-10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(uniqueSeminarTitles[i].title === productTitle){ var startDate = new Date("07/09/2020 00:00:00"); var endDate = new Date("07/10/2020 00:00:00"); var registerByDate = (new Date(new Date("07/09/2020 00:00:00").setDate(startDate.getDate() - 10))); var id = 31397763022897; var price = '$' + (Number("")/100).toFixed(2); var compareAtPrice = Number("37500") == 0 ? "" : '$' + (Number("37500")/100).toFixed(2); var discountedMessage = compareAtPrice.length > 0 ? 'save $' + (Number("37500")/100 - Number("")/100).toFixed(2) + ' now' : ""; seminars.push({startDate, endDate, registerByDate, id, price, compareAtPrice, discountedMessage}); } var productTitle = ("8-Hour HAZWOPER Annual Refresher — July 10, 2020 (San Antonio TX)").split('—')[0].trim(); if(uniqueSeminarTitles[i].title === productTitle){ var startDate = new Date("07/10/2020 00:00:00"); var endDate = new Date("07/10/2020 00:00:00"); var registerByDate = (new Date(new Date("07/10/2020 00:00:00").setDate(startDate.getDate() - 10))); var id = 31397488558129; var price = '$' + (Number("")/100).toFixed(2); var compareAtPrice = Number("17500") == 0 ? "" : '$' + (Number("17500")/100).toFixed(2); var discountedMessage = compareAtPrice.length > 0 ? 'save $' + (Number("17500")/100 - Number("")/100).toFixed(2) + ' now' : ""; seminars.push({startDate, endDate, registerByDate, id, price, compareAtPrice, discountedMessage}); } seminars.sort(function(a,b){ return a.startDate > b.startDate; }); for(var j = 0; j < seminars.length; j++){ document.getElementById(uniqueSeminarTitles[i].guid).innerHTML += '
' + seminars[j].startDate.toDateString() + '
' + '
' + seminars[j].price + '
' + '
' + seminars[j].compareAtPrice + '
' + '
' + seminars[j].discountedMessage + '
' + '
' + '
'; } } } getUniqueSeminarTitles(); uniqueSeminarTitles.sort(function(a, b){ if(isNaN(Number(a.title.split("-")[0])) || isNaN(Number(b.title.split("-")[0]))) return a.title > b.title; return(Number(a.title.split("-")[0]) > Number(b.title.split("-")[0])) }); createSeminarDivs(); organizeSeminarsIntoDivs();